upozornění

Publikoval grafikonat v

Vážení rodiče,

z důvodu COVID-19 prázdnin ZŠ v pondělí 21. 12. a úterý 22. 12. 2020 bude provoz MŠ pouze v horní budově v ulici U Školky 246.

Nahlaste docházku Vašich dětí na třídách.

Provoz MŠ bude přerušen od středy 23. 12. 2020 – do 3. 12. 2021. Děkuji za pochopení.

V Nasavrkách dne 16. 12. 2020    Ilona Řezníčková, DiS.

Z důvodu poruchy pevné linky máme nové telefonní číslo na odhlášení a přihlášení stravy přímo pro kuchyň MŠ:

725 909 298

Můžete volat, posílat SMS, využívat také e-mail: jidelna.msnasavrky@seznam.cz

Přihlášení a odhlášení stravy je možné do 7 hod.

Provoz kuchyně je od 6 – 14:30 hod       V Nasavrkách dne 9. 12. 2020

ZÁKLADNÍ HYGIENICKÁ PRAVIDLA

yes  Dítě do MŠ doprovází a vyzvedává pouze 1 osoba, osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.

yes  Při vstupu do budovy MŠ doprovázející osoba (rodič atd.) je povinen použít vždy ochrana úst a nosu ve vnitřních prostorách MŠ a odloučeného pracoviště /roušky, respirátory/ a použije dezinfekci na ruce, která je k dispozici za hlavními dveřmi.

yes Doprovázející osoba se pohybuje po MŠ dobu nezbytně nutnou (předání, převzetí dítěte).

yes Rodiče předávají dítě do MŠ zdravé, MŠ si nárokuje požadovat po zákonném zástupci dítěte lékařské prohlášení, že je dítě zdravé a může být v kolektivu (děti s rýmou, kašlem,… nebudou do MŠ po ranním filtru přijaty). V souladu s doporučením odborné lékařské společnosti je za normální tělesnou teplotu obecně považována hodnota do 37 °C.

yesPo příchodu do třídy si děti umyjí ruce, může být použita dezinfekce (zajistí pedagogický pracovník)


0 komentářů

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *