Jarní hra

Publikoval grafikonat v

Při chladnějších dnech si můžete zahrát s dětmi tuto super hru 🙂

Může jít o ilustraci text, kde se píše Cíl JARNÍ HRA Vrat líčka zpèt. Jaké zahradní náčiní znáš? Jaké hudební nástroje znáš? Rekni domácí zvírátka ajejich mládátka. Vyjmenuj druhu zeleniny. Nyni se mužeš presunout Najaké jaké písmeno začíná véjméno? Jaké ptáčky müžeme videt ajare? Která zvírátka probouzí ze zimního spánku? Napočítej do 10. Co müžeme delat najare? Vrat na políčko se zeminou Zazpívej si jarní písničku. Udélej 5drepu. Jaká znáš klučiči aholčičí jména? Vrat se 2 políčka zpèt. Jaké jarní mésíce znáš? Start Copaje za kytičku? Jaké jarní kvetiny znáš? Presun políčko kvétinou Vyjmenuj dny tydnu. Posun se 4 políčka vpred abc Vytleskej slovo: SEDMIKRÁSKA INSTAGRAM: @KLUKZPEDAKU