Vážení rodiče,

Publikoval grafikonat v

vzhledem k vážné aktuální epidemiologické situaci dochází od pondělí 1. 3. 2021  k celoplošnému uzavření mateřských škol. Uzavření potrvá po dobu 3. týdnů.

V případě dotazů mě kontaktujte na tel.č.: 606 269 527 nebo na e-mail: msnasavrky@seznam.cz

Opatrujte se a budeme se těšit  brzy na viděnou.

Ilona Řezníčková,DiS.

Zde si můžete stáhnout OČR. https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

https://www.msmt.cz/skoly-rezim-od-brezna

Průběžně bude vkládána distanční výuka pro předškolní vzdělávání – povinná pro všechny předškoláky.

Od čtvrtka 25. 2. 2021 se zakazuje pohyb a pobyt osobám bez ochranných prostředků dýchacích cest, kterým je

– respirátor

– zdravotnická obličejová maska

ve všech vnitřních prostorech staveb (tj. i ve škole nebo školských zařízení).

Výše uvedený zákaz se nevztahuje na děti v MŠ.

Děkuji za respektování nových pravidel MZ. Ilona Řezníčková, DiS.

AKTUALIZOVÁNO DNE 23. 2. 2021

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/02/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-no%C5%A1en%C3%AD-ochrann%C3%BDch-prost%C5%99edk%C5%AF-d%C3%BDchac%C3%ADch-cest-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-25.-2.-2021-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf

Z důvodu poruchy pevné linky máme nové telefonní číslo na odhlášení a přihlášení stravy přímo pro kuchyň MŠ:

725 909 298

Můžete volat, posílat SMS, využívat také e-mail:  jidelna.msnasavrky@seznam.cz

Přihlášení a odhlášení stravy je možné do 7 hod.

Provoz kuchyně je od 6 – 14:30 hod       V Nasavrkách dne 9. 12. 2020

ZÁKLADNÍ HYGIENICKÁ PRAVIDLA

  Dítě do MŠ doprovází a vyzvedává pouze 1 osoba, osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.

  Při vstupu do budovy MŠ doprovázející osoba (rodič atd.) je povinen použít vždy ochrana úst a nosu ve vnitřních prostorách MŠ a odloučeného pracoviště /roušky, respirátory/ a použije dezinfekci na ruce, která je k dispozici za hlavními dveřmi.

 Doprovázející osoba se pohybuje po MŠ dobu nezbytně nutnou (předání, převzetí dítěte).

 Rodiče předávají dítě do MŠ zdravé, MŠ si nárokuje požadovat po zákonném zástupci dítěte lékařské prohlášení, že je dítě zdravé a může být v kolektivu (děti s rýmou, kašlem,… nebudou do MŠ po ranním filtru přijaty). V souladu s doporučením odborné lékařské společnosti je za normální tělesnou teplotu obecně považována hodnota do 37 °C.

Po příchodu do třídy si děti umyjí ruce, může být použita dezinfekce (zajistí pedagogický pracovník)