o nás

V Nasavrkách byla předškolní výchova zahájena dle údajů z kroniky 1. ledna 1952 v budově zdravotního střediska. 25. října 1980 byla dokončena a slavnostně otevřena nová budova mateřské školy u náměstí. V roce 1990 byl vzhledem ke zvýšenému zájmu o pobyt v MŠ zahájen provoz na odloučeném pracovišti. Nejprve to bylo v prostorách ZŠ, později v bývalém internátě včelařského učiliště, po rekonstrukci v roce 2003 v budově čp. 276 ve Slatiňanské ulici.

V současné době je předškolní výchova v Nasavrkách organizována ve dvou budovách. Hlavní budova se nachází v blízkosti náměstí v ulici U Školky a druhé pracoviště je v objektu Domu s pečovatelskou službou v ulici Slatiňanské. K hlavní budově patří prostorná zahrada, na které od dubna 2020 probíhá dostavba moderní bezbariérové budovy kruhového tvaru, která bude propojena spojovací chodbou z kuchyně v suterénu. Od září 2021 zde budou k dispozici 2 třídy, v jedné bude přesunuta třída z odloučeného pracoviště v DPS, v druhé vznikne třída pro nejmladší netříleté děti. Dojde tak k rozšíření kapacity mateřské školy a k lepšímu pocitu sounáležitosti a jednotnosti všech zúčastněných.

Zřizovatelem mateřské školy je Město Nasavrky.

V hlavní budově jsou děti zařazené ve dvou třídách podle věku, mladší – „Sluníčka“ a přeškoláci „Zvídálci“. V Domě s pečovatelskou službou je třída mladších i starších dětí „Čtyřlístek“. Kapacita mateřské školy je 74 dětí.

V hlavní budově se také nachází kuchyň a výdejna jídel, kde se děti stravují.

Školní vzdělávací program, který je při výchově uplatňován, se nazývá „Medový rok“. Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou, vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit. Všechny dětské činnosti obsahují prvky her a tvořivosti.

Mateřskou školu navštěvují nejen děti z Nasavrk, ale též děti z přilehlých obcí.