o nás

V Nasavrkách byla předškolní výchova zahájena 1. ledna 1952 v budově zdravotního střediska. V roce 1980 byla slavnostně otevřena nová budova mateřské školy u náměstí, v klidném prostředí v ulici U Školky č.246. Jedná se o jednopatrovou budovu, která je nyní po vnější rekonstrukci s novým parkovištěm. V suterénu se nachází kuchyň, sklady potravin, ovoce, zeleniny, čistících prostředků, archiv, malá kancelář vedoucí pracovnice školní jídelny, šatna pro pracovnice ŠJ. Hotové jídlo posílá kuchařka do jednotlivých tříd výtahem. Je zde umístěn plynový kotel, který zajišťuje vytápění budovy plynem.

V přízemí se nachází sborovna, vedle přijdeme do šatny a třídy „Sluníček“ – věkově smíšená třída dětí od 3. let s kapacitou 25 míst. Je zde sociální zařízení, herna a ložnice. V 1. poschodí proti schodišti je ředitelna, dále místnost na pomůcky a vchod do šatny a třídy „Zvídálků“ – starších, většinou předškolních dětí, s kapacitou 25 míst, šatnou, hernou a ložnicí, sociálním zařízením.

V roce 1990 byl vzhledem ke zvýšenému zájmu rodičů o umístění dětí do MŠ zahájen provoz na odloučeném pracovišti. Nejprve v prostorách základní školy, později v bývalém internátě včelařského učiliště, po rekonstrukci v roce 2003, při vstupu školy do právní subjektivity, v pravém křídle budovy s pečovatelskou službou v ulici Slatiňanská č.276, v celém 1. poschodí s vlastním vchodem. Zde byla umístěna třída „Čtyřlístek“ – věkově smíšená třída dětí od 3. let s kapacitou 24 míst, šatnou, sociálním zařízením pro děti i dospělé, skladem, odkládací místností a výdejnou stravy pro děti a personál.

K hlavní budově patří prostorná zahrada, kde od dubna 2020 proběhla dostavba moderní bezbariérové budovy. Už na první pohled je nová budova zvláštní svým kruhovým tvarem. Vše, co je na této stavbě unikátní je všudypřítomný kruh nebo aspoň částečné zaoblení. Toto zaoblení je jak v sociálním zařízení tak i ve třídách, ve kterých dominují velká prosklená okna, která jsou také do oblouku a zajišťují dostatek denního světla. Technicky je stavba vybavena plynovým kotlem s podladovým vytápěním, jídelním výtahem a invalidní zdviží. Dále je zde výdej stravy s nerezovým gastro vybavením. Dostavba je propojena krčkem, spojovací chodbou z kuchyně v suterénu.

Od 1. září 2021 jsou zde k dispozici 2 třídy, v přízemí vznikla nová třída pro nejmenší děti,,Broučci“ -netříletí maláčci, v horní třídě je přesunuta třída z odloučeného pracoviště v DPS ,,Čtyřlístek“, heterogenní třída. Dostavbou došlo k navýšení kapacity mateřské školy na 100 dětí. Odloučené pracoviště s výdejnou bylo zrušeno.

Provoz v obou budovách je celodenní od 6:00 – 16:00 hodin.

Děti jsou přijímány zpravidla k začátku školního roku, dle volné kapacity školy i v průběhu roku. O zařazení dětí do MŠ rozhoduje dle zpracovaných kritérií ředitelka mateřské školy.

Zahrada MŠ je využívána všemi třídami, je zde také venkovní domeček, mlhoviště a herní prvky pro pobyt dětí venku.

Ve městě lze využít k vycházkám a pohybovým aktivitám parku, Kaštanky, Pekla, hřiště a další krásných míst v okolí.

MŠ spolupracuje s MěÚ –   vítání občánků, vystoupení pro seniory, loučení s předškoláky, oslavy, výstavy apod., školami a místními organizacemi města.