logo2opt

O ŠKOLCE

Provoz mateřské školy je celodenní od 6 do 16 hodin.

Dostavbou došlo k navýšení kapacity mateřské školy na 100 dětí. Vyučuje se ve čtyřech třídách: Sluníčka, Zvídálci, Broučci a Čtyřlístek.

Děti jsou přijímány zpravidla k začátku školního roku, dle volné kapacity školy i v průběhu roku. O zařazení dětí do MŠ rozhoduje dle zpracovaných kritérií ředitelka mateřské školy.

MŠ spolupracuje s městským úřadem (vítání občánků, vystoupení pro seniory, loučení s předškoláky, oslavy, výstavy apod.), školami a místními organizacemi města.

CHARAKTER BUDOVY A OKOLÍ

Mateřská škola se nachází v klidném prostředí v ulici U Školky č. 246 v blízkosti náměstí.  Je umístěna ve dvou budovách, v hlavní budově a nové dostavbě. Dostavba je propojená s hlavní budovou spojovací chodbou.

Hlavní budova má tři podlaží. V suterénu se nachází kuchyň, sklady potravin, čistících prostředků, archiv, malá kancelář a šatna školní jídelny. Hotové jídlo posílá kuchařka do jednotlivých tříd výtahem. Je zde umístěn plynový kotel, který zajišťuje vytápění budovy.

V přízemí hlavní budovy je sborovna a třída „Sluníček“ – věkově smíšená třída dětí od tří let s kapacitou 25 míst. Je zde šatna, sociální zařízení, herna a ložnice. V 1. poschodí naproti schodišti je ředitelna, dále místnost na pomůcky a třída „Zvídálků“ – starších, většinou předškolních dětí, s kapacitou 25 míst, šatnou, hernou a ložnicí, sociálním zařízením.

Nová budova je kruhového tvaru a má dvě podlaží. Na této stavbě je unikátní všudypřítomný kruh nebo alespoň částečné zaoblení. Toto zaoblení je jak v sociálním zařízení, tak i ve třídách, ve kterých dominují velká prosklená okna, která jsou také do oblouku a zajišťují dostatek denního světla. Technicky je stavba vybavena plynovým kotlem s podlahovým vytápěním, jídelním výtahem a invalidní zdviží. Dále je zde výdej stravy s nerezovým gastro vybavením.

Jsou zde 2 třídy, obě s kapacitou 25 míst. V přízemí vznikla nová třída pro nejmenší děti „Broučci“ – netříletí maláčci, v horní třídě je přesunuta třída z odloučeného pracoviště v DPS „Čtyřlístek“, heterogenní třída.

Budovy mateřské školy obklopuje velká zahrada, je zde venkovní domeček, mlhoviště a herní prvky pro pobyt dětí venku. Zahrada MŠ je využívána všemi třídami. Ve městě lze dále využít k vycházkám a pohybovým aktivitám park, Kaštanku, Peklo, městská hřiště a další krásná místa v okolí.

Z HISTORIE

Zahájení předškolní výchovy v Nasavrkách v budově zdravotního střediska.

1. leden 1952

Slavnostní otevření nové budovy mateřské školy v klidném prostředí v ulici U Školky č. 246 v blízkosti náměstí.

1980

Zahájení provozu na odloučeném pracovišti vzhledem ke zvýšenému zájmu rodičů o umístění dětí do MŠ. Nejprve v prostorách základní školy, později v bývalém internátu včelařského učiliště.

1990

Přestěhování odloučeného pracoviště do 1. poschodí pravého křídla budovy domu s pečovatelskou službou v ulici Slatiňanská č. 276.

2003

Zahájení přístavby moderní bezbariérové budovy na zahradě školy.

Duben 2020

Zrušení odloučeného pracoviště a zahájení výuky ve dvou nových třídách dostavěné nové budovy.

1. září 2021