sluníčka

Ve „Sluníčkách“ jsou nejmladší děti. Třída sídlí v hlavní budově MŠ v ulici U Školky 246.

Ve školním roce 2020/2021 chodí do oddělení „Sluníček“ 19 dětí.

Paní učitelky: Pavlína Šebková

Martina Štechová, DiS.

Paní školnice:

Ludmila Pešková