logo2opt

STRAVOVÁNÍ

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Strava je připravována ve školní kuchyni a výtahem je dopravena do tříd. MŠ učí děti správným stravovacím návykům a tomu je přizpůsobena skladba jídelníčku. Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a podmínkou je plnění spotřebního koše.

  • Přesnídávka se podává od 8:30 do 9:00 hod. Při podávání přesnídávky se děti obsluhují samy, vybírají si množství potravin i druh tekutiny. Nemladším dětem pomůže personál.
  • Oběd se podává od 11:30 do 12:00 hod., polévku vydává paní uklízečka/školnice z připravených mís, hlavní jídlo na talíře připravuje paní kuchařka, od výtahu z kuchyňky si oběd děti nosí samy. Použité nádobí vrací zpět do kuchyňky.
  • Odpolední svačina je průběžná, podává se od 14 hod. Děti se opět obsluhují samy.

V rámci pitného režimu mají děti po dobu svého denního pobytu v mateřské škole k dispozici nápoje (vodu, čaje, ovocné šťávy, vitamínové nápoje, džusy, minerálky). Děti požívají nápoje v průběhu celého pobytu v mateřské škole v samoobslužném režimu podle vlastního pocitu žízně.

Kompletní informace naleznete ve vnitřním řádu školní jídelny.

CENÍK

Celodenní stravování

Děti 2–6 let45 Kč/den
Děti od 7 let47 Kč/den

Polodenní stravování

Děti 2–6 let37 Kč/den
Děti od 7 let39 Kč/den
Stravné se platí dohromady se školným v jedné společné platbě bankovním převodem, souhlasem k inkasu ve prospěch účtu MŠ 1145240309/0800 nebo hotově vedoucí stravování, popř. ředitelce MŠ ve smluvený den (poslední týden na následující měsíc).

ODHLAŠOVÁNÍ STRAVY

Odhlásit oběd je možné

  • osobně,
  • elektronicky na jidelna.msnasavrky@seznam.cz,
  • telefonicky na tel. číslo 725 909 298

z důvodu nepřítomnosti dítěte mateřské školy do 7:00 hod. na tentýž den, nebo kdykoliv od 6:00 do 16:00 hod. na další dny.

Neodhlášený a neodebraný oběd je strávníkovi účtován.

Oběd lze vyzvednout ve školní kuchyni pouze 1. den nepřítomnosti dítěte ve škole v době od 11:00 do 11:30 hod. do přinesených čistých nádob a jídlonosičů.