logo2opt

ZÁPIS DO MŠ

POSTUP PŘIHLÁŠENÍ

Přihlášku pro zápis dítěte do mateřské školy můžete získat:

  • ve formátu PDF na této stránce v sekci dokumenty
  • papírový formulář v boxu u hlavní budovy MŠ

V době zápisu se zákonný zástupce spolu s dítětem osobně dostaví do mateřské školy.

Co vzít s sebou?

  • Vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
  • Potvrzení lékaře o řádném očkování
  • Rodný list dítěte
  • Doklad totožnosti zákonného zástupce

Podrobné informace a informace o datu konání zápisu budou před zápisem ke stažení na této straně v sekci zápis.

Připomínáme, že dítě, které do 31. 8. oslaví páté narozeniny, musí zákonný zástupce do mateřské školy zapsat. Může však zvolit individuální, tzv. domácí, vzdělávání.