zvídálci

„Zvídálci“ jsou třídou nejstarších dětí – předškoláků. Sídlí v hlavní budově MŠ v ulici U Školky 246.

Ve školním roce 2022/2023 chodí do této třídy 23 dětí.

Učitelé: Ilona Řezníčková, DiS. – ředitelka MŠ

Romana Černá, DiS.

Lukáš Novák, DiS.

Asistentka pedagoga: Bc. A Lucie Peterková

Paní uklizečka:

Ivana Dziaková