zvídálci

„Zvídálci“ jsou třídou nejstarších dětí – předškoláků. Sídlí v hlavní budově MŠ v ulici U Školky 246.

Ve školním roce 2020/2021 chodí do této třídy 24 dětí.

Učitelé: Ilona Řezníčková, DiS. – ředitelka MŠ

Romana Černá, DiS.

Lukáš Novák, DiS.

Asistent pedagoga: Pavla Račanská

Paní uklizečka:

Ivana Dziaková