zvídálci

„Zvídálci“ jsou třídou nejstarších dětí – předškoláků. Sídlí v hlavní budově MŠ v ulici U Školky 246.

Ve školním roce 2021/2022 chodí do této třídy 22 dětí.

Učitelé: Ilona Řezníčková, DiS. – ředitelka MŠ

Romana Černá, DiS.

Lukáš Novák, DiS.

Paní uklizečka:

Ivana Dziaková