broučci

Do „Broučků“ chodí ty nejmenší děti v naší školce.

Třída sídlí v přízemí nové přístavby hlavní budovy MŠ v ulici U Školky 246.

Ve školním roce 2022/2023 chodí do oddělení „Broučků“ 18 dětí.

Paní učitelky: Pavla Račanská

Pavlína Šebková

Paní asistentka pedagoga: Mgr. Veronika Nechojdomová

Paní školnice:

Ludmila Pešková