logo2opt

REŽIM DNE

Provoz MŠ: 6:00–16:00

6:00–⁠8:00

Příchod dětí do mateřské školy, předání dítěte učitelům k předškolnímu vzdělávání – přivítání, rozhovory, nabídka činností, spontánní hra, individuální péče

V budovách MŠ se děti schází ve spodní třídě Sluníček a Broučků do 7:00 hod.
8:00–⁠12:00Povinné předškolní vzdělávání
8:00–⁠8:30Pohybové hry a chvilky, zdravotně preventivní cvičení, rozhovory v komunitním kruhu
od 8:30Dopolední svačina
do 9:30Dopolední blok činností dle TVP, spontánní hra
9:30–⁠11:30

Příprava na pobyt venku + pobyt dětí venku, při kterém probíhají řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí podle školního vzdělávacího programu s důrazem na pohybové aktivity, seznamování s přírodou a s okolním světem

V případě nepříznivého počasí pokračují řízené činnosti a aktivity dětí ve třídách
11:15–⁠12:00Oběd
12:00–⁠12:30Četba před odpoledním odpočinkem
do 12:45Odchod dětí po obědě domů
12:30–⁠14:00Odpolední odpočinek respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku
od 14:00Odpolední svačina
14:30–⁠16:00

Doba určená pro přebírání dětí – volné činnosti a aktivity dětí zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity, v případě pěkného počasí pobyt na zahradě mateřské školy

V budovách MŠ se děti schází ve spodní třídě Sluníček a Broučků od 15:30 hod.